Partneři klubu

Národní sportovní agentura

Činnost FK Loket byla v letech 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 a 2023 podpořena poskytovatelem dotace Národní sportovní agenturou.

5_20220727_175918.png
Navštívit web partnera

Národní sportovní agentura jako ústřední správní orgán státní správy České republiky postupně přejímá od MŠMT oblast poskytování podpory ve sportu v ČR. Cílem je dosáhnout harmonického sportovního prostředí, které bude vychovávat úspěšné vrcholové sportovce reprezentující naši zemi v zahraničí, ale i podporovat rekreační sportovce, pro které je pohyb relaxační aktivitou ke škole či zaměstnání.

Úkol plníme prostřednictvím správného nastavení dotačních programů a zprostředkování spolupráce mezi sportovními kluby a místní samosprávou.

Zpět na partnery